Hình ảnh rõ nhất dưới kính hiển vi của vi rút corona mới (SARS-CoV-2)

Virus SARS-CoV-2, gây ra bệnh COVID-19, được phân lập từ một người nhiễm bệnh ở Hoa Kỳ. Các nhà khoa học đã sử dụng kính hiển vi điện tử truyền qua để chụp hình ảnh rất chi tiết này của các hạt virus. Các hạt được nhìn thấy nổi lên từ bề mặt của các tế bào được nuôi cấy trong phòng thí nghiệm. Các gai bao phủ bề mặt của các hạt này có phần “giống như vương miện” và đó chính là lý do cho tên của nhóm vi rút này – coronavirus.

Ảnh: NIAID-RML

Virus corona là một họ virus lớn thường tấn công hệ hô hấp. Tên này xuất phát từ tiếng Latin corona có nghĩa là vương miện, và korōnè của Hy Lạp cổ đại có nghĩa là vòng hoa, vì có rìa gai nhọn bao quanh các virus này. Hầu hết các coronavirus lây nhiễm cho động vật, chẳng hạn như dơi, mèo và chim. Chỉ có bảy vi rút, bao gồm Covid-19, SARS và MERS, được biết là lây nhiễm cho người.

Tags: , , , , , , , ,

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: