Trong bóng cây – Thơ Cao La Tứ Hải

Gió thơm cây
Tình nồng đất
Ngụm trà say
Quê chân chất

Ai tha phương
Như cái cây
Bóng cao, thấp
Lá rụng gốc

Hút theo ngọn
Gió thổi bay
Đi đó đây
Lòng tay Phật

Cao La Tứ Hải
22/9/2019

Tags: ,

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: