38

Ta là sen xanh
Mọc giữa ao làng
Hoa lá cao sang
Rễ sâu bùn đất

Cuộc đời lấm láp
Ta mơ bầu trời
Ánh sáng trong vắt
Màu đất nâu đen

Ta là món hàng
Dán đầy nhãn mác
Giá trị chưa hết
Ai mua tùy duyên

Qua tuổi thanh niên
Chưa khôn đã bạc
Việc nhỏ chẳng hết
Việc lớn chưa sang

Ta đi hẹn duyên
Nàng thơ giữa chợ
Sao sáng giữa ngày
Tình say giữa mộng

Ta đi hẹn người
Tình thân chốn cũ
Tri kỷ cuối trời
Một dòng sông trôi

Từng hạt nước nhỏ
Sông gom phù sa
Nước tươi núi đỏ
Đồng xanh bao la

Cao La Tứ Hải
23/1/2019

Tags: ,

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: