Ngày sang

Đói lòng lát bánh tuổi thơ
Nhâm nhi chút đắng lòng trơ vị đời
Nắng hừng óng ánh sóng bơi
Ngày sang thơm ngát đầy vơi sóng tình

12/11/2018
Cao La Tứ Hải

Tags: ,

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: