Cây bình an

Cây đứng suốt đời một chỗ
Dệt lá làm ô
Chẳng biết tỏa bóng mát cho ai
Hay tỏa bóng cho bất cứ ai

Những bước chân trên đường xa ngái
Dừng lại ở đây
Những hạt bụi nhân duyên hóa kiếp
Dừng lại ở đây
Chẳng biết ai khen ai chê ai

Cây theo mùa nở hoa ra trái
Chim kiến bướm ong rộn rộn ràng ràng
Chẳng biết trang điểm vẻ đẹp cho ai
Hay trang điểm cho bất cứ ai

Những thương nhớ giận hờn mùa luyến ái
Dừng lại ở đây
Những dòng sông lan truyền vòng sinh tử
Dừng lại ở đây
Chẳng biết ai yêu ai ghét ai

Cây cùng lúc sống hai thế giới
Rễ cắm vào sinh mệnh đất đai
Lá hút theo vòng sáng mặt trời
Chẳng biết thế giới nào ảo thực
Hay hai mảnh một cuộc đời

Hơn một bến đỗ
Hơn một đền thờ
Chết lâm sàng hay sống thực vật
Cây tỏa bóng cho ai
Cây trang điểm cho ai
Ai đó bình an trong chiếc gương sự sống

Nha Trang, 2/11/2018
Cao La Tứ Hải

Tags: ,

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: