Khỉ leo dây và hành khách “leo cây”

Khỉ không đi cầu khỉ. Khỉ leo dây để qua sông.

Chuyến bay cuối cùng trong ngày mà còn trễ. Khỉ thật!

Đành post hình mấy “khỉ hoa hậu” lên đây.

Tags: ,

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: