Bảo vệ tốt nghiệp 2017

Chúc mừng Hoàng đã bảo vệ xong hôm nay. Các bạn Luyễn, Nhi và Tân cố gắng hết mình vào ngày mai nhé!

Tags: , ,

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: