Lòng người

Biển rộng đón hết dòng sông
Đón triệu giọt nước đục trong cũng đành
Núi cao nhận hết đèo quanh
Nhận triệu mảnh đá vỡ lành vẹo vuông

Ngựa phi chẳng vượt trán vương
Bụng quân tử đủ tám phương chèo thuyền
Bao dung không giữ thù riêng
Bảy lần bắt bảy thả rông hiền tài

Trộm chùa chẳng có gì xài
Nhà sư cởi áo khoác vai ấm lòng
Sớm sau áo trả trước phòng
Kẻ trộm nhận lại vầng trăng sáng ngời

Hai trái tim mỗi con người
Trái đau chảy máu trái cười ung dung
Bao dung nhận hết muôn trùng
Mỗi ý niệm biển động cùng lòng ta

Vàng không thuần khiết mười hoa
Có ai hoàn mỹ sao ta trách người?

Đại dương rộng nhất trần đời
Rộng hơn thì có bầu trời trong xanh
Lòng người rộng nữa, mong manh
Đầy niềm vui sướng song hành khổ đau

7.5.2017
Cao La Tứ Hải

Tags: ,

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: