THPT Tư Nghĩa số 1, Quảng Ngãi

Ngày đi liên tục, đêm muỗi đốt. Thiếu ngủ. Dù sao thì vẫn nhặt được bức ảnh biết cười.

Tags: , ,

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: