Sự tích cây khế

Người xưa kể chuyện cây khế
Để nói với chúng ta điều gì?

Lòng biết ơn đo bằng quả chín
Một quả trả cục vàng đủ không chim?

Lòng tham đo bằng túi ba gang
Bằng sải cánh chim bay biển

Lòng biết ơn có thể đo được chăng?
Bởi trái ngọt nặng tình

Lòng tham có thể khác nhau dẫu cùng cha mẹ
Cái gì nặng hơn thì chìm

6/11/2016
Cao La Tứ Hải

Tags: , ,

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: