Sài Gòn và những chuyến bay


Sài Gòn lắm nhà chọc trời và nhiều nhà mốc ngói
Xỉa xói vào những con đường ngập ngụa xe máy

Cả thế giới từng đợt đổ về đây
Người Pháp, người Mỹ, người Tàu, người Việt

Đổ về đây và từ đây tháo chạy
Tân Sơn Nhất cựa quậy mở những chuyến bay

Đổ về đây những đợt thủy triều từ cống ngoi lên
Mắt ngập mặn và lòng đuối nước

Hang chuột ngoài đường và những hang đêm sâu hơn hang chuột
Chuột gặm nát hang và mọc cánh dơi bay

Từ bao giờ người Á Châu khai hoang những cánh đồng Tây?
Từ bao giờ bóng điện treo ở miền Viễn Đông này?

Bầu trời xanh thăm thẳm
Sài Gòn ngồi một mình ngắm những chuyến bay

1/11/2016
Cao La Tứ Hải

Tags: , ,

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: