Hồ Xuân Hương

Hồ Xuân Hương còn say giấc sáng nay
Yếm trễ nải với thông và liễu
Bên chân nàng, vườn hoa vừa thức dậy
Nàng gối đầu nơi Chúa gửi tình yêu

Dòng sương mát len tìm làn da ấm
Như trở về một thuở thanh xuân
Hồ mắt lạnh nhớ hương trà rạo rực
Giữa lòng nàng nghi ngút mặt trời dâng

8/10/2016
Cao La Tứ Hải

Tags: , , ,

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: