Học thêm

“Học, học nữa, học mãi”
Học thêm là rất cần mà
Bao trạng nguyên và tiến sỹ
Cũng từ mọt sách mà ra

Nhưng nếu chỉ học thêm giáo khoa
Và vẫn thầy cô ấy dạy
Thêm tiền từ nhà ra chợ
Thời gian thêm còn đất nước đi lùi

Thầy cô cũng là con người
Có đói no và kiêu hãnh
Bát cơm không chỉ từ lời giảng
Bát cơm thảo thơm nở trên mọi cánh đồng

Thầy cô nào cũng từng là trò
Trò đói no và ơn nghĩa
Nửa chữ cũng làm trò nhớ
Nửa chữ không nên rớt cả chuyến đò

Google có lắm thông tin
Thông tin không là kiến thức
Kiến thức chưa là năng lực
Học thêm suốt đời em ơi

Em hãy học thêm đi
Học hát học đàn thành nghệ sỹ
Học tưởng tượng để tìm chân lý
Học ghép trái tim làm bác sỹ
Học trồng rau cho xanh sạch bát canh
Học chạy máy thành công nhân hạng nhất
Học chào hỏi, cảm ơn và xếp hàng tự giác
Học cho trái tim biết đập cùng người khác

Trước giờ khai giảng 5/9/2016
Cao La Tứ Hải

Tags: , , ,

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: