Trường Đại học Nha Trang đăng cai tổ chức hội nghị công tác học sinh sinh viên khu vực phía Nam

Ngày 25 và 26-8, tại Trường Đại học Nha Trang, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa chủ trì hội nghị tổng kết chương trình công tác học sinh, sinh viên (HS-SV) giai đoạn 2012 – 2016 và tập huấn công tác HS-SV năm học 2016 – 2017 cho các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp khu vực phía nam (từ Đà Nẵng trở vào).

Nhân dịp này, 23 tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác HS-SV giai đoạn 2012 – 2016, trong đó có Trường Đại học Nha Trang đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo khen thưởng.

Tags: , , ,

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: