Bố em luôn nhảy dù ra được (Thơ Cao La Tứ Hải)

image

Máy bay rơi
Từ trên trời xanh máy bay rơi
Bố em từ trên đó
Bố em đang làm cho Tổ quốc
Nhưng không sao không ai sao hết
Mọi người luôn nhảy dù ra được

Báo đưa tin
Từng phút từng giây báo đưa tin
Các bác các chú đều hy sinh
Chỉ có mấy người còn sống
Bố em nhanh và khỏe lắm
Bố em là thầy giáo nên không sao hết
Bố em luôn nhảy dù ra được

Báo đưa tin từng tên người hy sinh
Mẹ em khóc. Cả quê hương thương tiếc
Em thương bố bị thương và em chỉ biết
Bố em luôn nhảy dù ra được

18/6/2016
Cao La Tứ Hải

Tags: , , , ,

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: