Hội nghị triển khai nghị quyết về giáo dục đào tạo của tỉnh Khánh Hòa

image

Đ/c Nguyễn Tấn Tuân – Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy đặt vấn đề phát triển giáo dục nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và nhân lực ngành nghề để đưa Khánh Hòa trở thành đô thị loại I sau năm 2020.

image

image

image

Tags: , , ,

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: