Biển cạn

image

Khi ta buồn, Vịnh Nha Trang lặng lẽ như hồ nước.

image

Khi lòng buồn ngơ ngác, bỗng thấy biển cạn trơ…

Tags:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: