Hành động trong Tháng Thanh Niên 2016

image

Các Đoàn Khoa/Viện của Trường Đại học Nha Trang  đã và đang triển khai sôi nổi các hoạt động trong Tháng Thanh niên 2016 nhằm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2016).

image

image

Tags: ,

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: