Rừng xưa

image

Tôi như con khỉ vàng
Sinh sau rừng bom đạn
Trong ngôi làng cỏ rậm
Thân yêu gọi Việt Nam

Rừng của con là thảm đồng óng ả
Châu chấu bay dào dạt một vồng đê
Nao nức gì hơn trẻ đợi mẹ về
Lá sen gói hương quê trong bánh hú

Rừng của con là trái vườn võng gió
Khế chua, khế ngọt, khế tình tang
Ngước vòm xanh đếm từng ô mở:
Thác nắng! Sách lung loang …

12.2003
Cao La Tứ Hải

Tags: ,

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: