Niềm quê

image

Trăng non mòn nhọn sao hôm
Cầu vồng lồng sắc hoàng hôn lẹm trời
Khung thơ: gió bứt dây lời
Ấu thơ – dải lụa bùa người vọng quê.

Tôi đi lòng khát tiếng ve
Làng mình còn một khóm tre thầm thào
Ma đu cành cộc chốn nào?
Ngân sâu khúc sáo lặn sao đêm hè.

Tôi ngồi hồn mát cỏ đê
Rào rào cánh chấu hả hê lúa đồng
Câu mềm mắt sóng vòm sông
Trăng nghiêng uốn lưỡi trời cong thả cần.

Có gì châm nhẹ khi nằm
Cỏ gai, kiến lửa hay gân đất gầy?

Cao La Tứ Hải

Tags: , ,

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: