Đề thi môn Tài chính có tên các ngôi sao giải trí

image

Đề thi môn Tài chính – Tiền tệ do GV Nguyễn Hữu Mạnh, Chủ tịch Hội sinh viên Trường Đại học Nha Trang ra đề đã đưa Sơn Tùng MTP, Hồ Ngọc Hà và Phạm Hương vào câu hỏi khiến cư dân mạng được phen hào hứng.
Một môn có vẻ khô khan như vậy có nên đưa tên các ngôi sao giải trí vào không?

Tags: , ,

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: