Sữa và sách

IMG_4718

Sữa cho con thêm lớn
Sách cho con thêm khôn
Sữa Việt Nam thì đắt
Sách Việt Nam rẻ bèo

Sữa con uống no bụng
Nhưng phung phí thì không
Bố để dành mua sách
Cho con mau lớn khôn

Mai sau dựng nhà máy
Sản xuất sữa thật nhiều
Và sữa sẽ rẻ bèo
Cái chữ là đắt nhất

Nha Trang, 2/2013

Cao La Tứ Hải

Tags: ,

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: