Trở về tuổi thơ

IMG_4012.JPG

xanh mọc hoang bờ
lâu lắm rồi bỗng quờ chân tìm cỏ

chuồn chuồn không tổ
chuồn chuồn đón cơn m­ưa

cua tám cẳng chẳng bò qua bóng lúa
bò nứt đồng chiêm lụt đồng mùa

cha mẹ gánh chín sào ruộng thửa
mồ hôi vàng rạn vỏ tỏ lòng cơm

nếu còn bà giờ này bếp đương thơm
con mèo đốm không đói lòng sang hàng xóm

mái chùa cong theo số phận con ng­ười
chạm tiếng tụng kinh gió dừng chân sám hối

nếu không sông thì tôi đâu có tuổi
lấy gì đổ xuống ấu thơ tôi?

04.2004

Cao La Tứ Hải

 

Tags: , ,

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: